המכון הישראלי לחינוך מונטסורי
אודות המכון
אודות המכון
קורס הוראה מונטסורי
שיטת מונטסורי
מאמרים
הגנים שלנו
צרו קשר

המכון הישראלי לחינוך מונטסורי | אודות המכון

בשנים האחרונות אנו עדים להתעניינות גוברת והולכת מצד אנשי חינוך והורים בשיטת מונטסורי.
על היקפה של התופעה יעידו פתיחת גנים ובתי-ספר ברחבי הארץ, ודרישה גוברת והולכת מצד הורים למסגרת חינוכית כזו בישראל לאחר שנחשפו אליהן בחו"ל.
השיטה קרויה על שם מריה מונטסורי 1870-1952, מייסדת והוגת פילוסופיית החינוך הקרויה על שמה.
מריה מונטסורי היתה אשה יוצאת דופן ואת עיקבות פועלה אנו חווים עד היום.
לא מכבר נחגגו ברחבי העולם חגיגות יובל המאה לתנועת מונטסורי, החגיגות באו לציין את מלאת מאה שנים להקמתו של בית הילדים הראשון – קאזה דה במביני- בפרברי סאן-לורנצו שבאיטליה.
המכון הישראלי לחינוך מונטסורי הוקם על מנת לתת מענה לאלטרנטיבה חינוכית ועל מנת להוות כוח מניע להפצת החינוך המונטסוריאני בישראל.
פילוסופיית החינוך ושיטתה רבת ההשראה של ד"ר מריה מונטסורי מייסדת השיטה, עומדת במבחן הזמן זה כ-100 שנים ונפוצה מאוד ברחבי העולם.
כיום , יותר מבעבר ניכרת מודעות של הורים לגבי טיבו ואופיו של חינוך ילדיהם. הורים רבים הופכים למשתתפים פעילים בקבלת החלטה היכן ילמד ויתפתח ילדם בשנות חייו המוקדמות.
בעבר היתה רק אופציה אחת של החינוך הממלכתי, ומערכת החינוך הציעה רק מודל אחד לחינוך, אך כיום תסמונת ההורות הפאסיבית שייכת לעבר. הפלורליזם באפשרויות החינוך בעידן הנוכחי מאפשר להורים לבחור מתוך מיגוון רחב של גישות חינוך אלטרנטיביות.
ההורות המתקדמת רואה חובה לעצמה, לשפר את איכות חייה וחיי ילדיה לא רק ע"י מודעות אקולוגית וצרכנית אלא גם ע"י איכות חינוכית גבוהה.
המהלך של חיפוש אחר מסגרות חינוך נוספות פורח גם על רקע השקפת עולם פוסט- מודרנית המממשת את עקרונות החופש והדמוקרטיה.
מתוך הבנה את צרכי החינוך היחודיים של ארצנו, הוקם מכון מונטסורי על מנת לתרום מידיעותינו, מרצנו וזמננו לקידום והפצת השיטה בישראל.
פועלנו נובע מתוך אמונה עמוקה ששילובה של השיטה והעצמת המודעות אליה במסגרות ממלכתיות, כמו גם פרטיות יניבו שינויים במערכת החינוך הנוכחית בישראל.
המכון מאגד אנשי חינוך וחזון, הורים,מורים וגננות המבינים כי חייב לבוא שינוי במצב הקיים.
אנו מקבלים בברכה אל שורותינו כל איש ואישה, הורה או מחנך שיפעלו שכם אחת עימנו לשיפור וטיפוח טובתו של הילד בישראל. בהיותנו משוכנעים יחד עם מנהלי חינוך נוספים כי חייב לבוא שינוי יסודי בגישה החינוכית הקיימת ומתן אפשרות להורים לבחור את חינוך ילדם גם במערכת החינוך היסודית, בכוונתנו לפעול ליישום אוטונומיה פדגוגית, ולהניע יוזמה חינוכית זו.